تعداد جوایز چهار تا هست،که اگه تعداد شرکت کننده ها بیشتر بشه تا شش تا هم جایزه خواهیم داشت.

هزینه ورودی مسابقه 1000 تومان می باشد.

این مسابقه مخصوص شهرستان قائم شهر می باشد.

پایگاه مجازی : www.basirat1404.blog.ir

کانال تلگرام : montazerpolsetir@