آدرس کانال:    https://telegram.me/ashooraeianGHaemshahr   | @ashooraeianGHaemshahr

 در این کانال کلیه مراسمات هیئت عاشورائیان شهرستان قائمشهر اطلاع رسانی میشود و عکس ها و فیلم های مراسمات و محصولات هیئت به اشتراک گزاشته میشود.