این شماره برای ماه اسفنده که میتونین ازاون تو مساجد و مکان های فرهنگی استفاده کنین.